Psykt bra sykkeltur

Psykt bra sykkeltur

Bakgrunn for prosjektet:
Prosjektet skal løfte viktigheten av og kunnskapen om sammenhengen mellom psykisk og
fysisk helse. Med sykkel og sosial møteplass skal deltakerne styrke sin fysiske og
psykiske helse i løpet av ett år.

Prosjektidè:
Ved å drive systematisk opptrening på landeveissykkel av en gruppe unge mennesker
med lette til moderate psykiske helseplager, ønsker vi at det settes fokus på hvor viktig det
er med lavterskel, gruppebasert fysisk aktivitet. At dette gjøres med lagsykling skaper
samhold og tilhørighet for en sårbar gruppe. Et fornuftig kosthold settes i sammenheng
med økt aktivitetsnivå i form av veiledning og felles måltider. Som et konkret mål for
opplegget ønsker vi å gi deltagerne en flott avsluttende tur på Nord-Vestlandet, med
spektakulære opplevelser og utfordrende sykkelturer som gir minner for livet.

Målgruppen:
Prosjektet retter seg mot personer mellom 16-25 år, med lette/moderate psykiske
helseutfordringer, som både har et ønske om og vurderes til å ha stor nytte av å delta i et
systematisk og målrettet treningsopplegg sammen med andre i ett år. 15 deltakere
rekrutteres fra Fontenehuset Rygge, Kirkens bymisjon Moss, NAV Moss og Mental Helse Moss.

Opptreningen/Aktiv møteplass:
Deltakerne får utdelt en årsplan i tillegg til individuelt tilpassede treningsprogrammer
(gjøres av fysioterapeut). Treningen foregår primært som sykkeløkter, ute og inne
(spinning). Vi sykler i lag, hvilket krever en grundig opplæring og progressiv
mengdetrening. Det tilstrebes å stille to kapteiner på hver tur for å ivareta sikkerhet.
Deltakerne har tilgang på flere møteplasser, både hos Mental Helse Moss og våre
samarbeidsaktører utenom fellesøkter hvor relasjoner kan styrkes ytterligere.

Sykkel:
Deltakerne låner hver sin tilpassede sykkel. Syklene anskaffes etter at gruppa er ferdig
rekruttert.

Klokke/App:
Deltakerne får hver sin pulsklokke fra Garmin. Denne er koblet opp mot appen Memento
U, som både skal gi deltakerne en sosial plattform og fortløpende feedback på om de er
aktive nok i henhold til Helsedirektoratet (PAI, utviklet ved CERG/NTNU, hvor målet er 100
PAI eller mer). Memento U vil også bli brukt som toveis kommunikasjonsverktøy med
deltakerne.

Bekledning:
Riktig bekledning er viktig når vi skal tilbakelegge mange kilometer på en racersykkel.
Deltakerne får derfor utdelt hvert sitt tilpassede sett med sykkeltøy og hjelm.


Påmelding