Aktiv bedrift med Bedre Hjerter og MIA Health

Aktiv bedrift med Bedre Hjerter og MIA Health

Noen ansatte har aktivitetsvanene på stell, andre ikke. Realiteten er at de fleste av oss ikke gjør nok for å holde seg i form. Dette medfører lave kondisjonstall og utvikling av en rekke risikofaktorer som forløpere for ulike sykdommer. Vi vet at trening er den viktigste medisinen, men ikke alle har tid eller har store utfordringer med å prioritere denne medisinen. Dette skal vi hjelpe de ansatte med. Stikkordene er forskningsbaserte metoder innrammet i relasjonsbygging og treningsglede. Vi tilbyr både trening på arbeidsplass og i treningsstudio med fysioterapeut. Som individuell og sosial plattform bruker vi MIA appen.

Som et nytt og viktig supplement til vårt bedriftshelsetilbud, tilbyr vi også en-til-en og gruppebaserte samtaler med psykolog Håkon Tenden i psykologfellesskapet Tankevirke. Les mer: https://www.tankevirke.no

Les mer om PAI og MIA her: https://miahealth.no

Ta kontakt for tilbud