Kenneth er fysioterapeut med videreutdanning i klinisk hjerte- og lungefysioterapi. Han er opptatt av at personer med livsstilssykdommer også følges opp etter utskrivelse fra sykehus, og at den nye og sunne livsstilen bakes inn i dagliglivet på en god måte. Bakgrunnen for at han etablerte Bedre Hjerter var nettopp fordi oppfølgingen av pasienter i dag ikke er bra nok, hovedsakelig ressursmessig. For å få bukt med deler av ventelistene idag, samt for rekruttering av personer som selv ikke klarer å ta det steget, jobber han for å samarbeide med fastleger og sykehus med hensikten å fange opp flere pasienter.

Fysioterapeut, M.sc