Forskning

forsideRIKTIG INTENSITETSSTYRING FOR HJERTEPASIENTER

Svaret på dette finnes i det siste nummeret av «Preventive Cardiology» (Vol. 21 Issue 12): Programming exercise intensity in patients on beta-blocker treatment: the importance of choosing an appropriate method.

Les mer her

IMG_1334KVINNER OG HJERTEREHABILITERING

I Bedre Hjerter er det i dag faktisk flere kvinner enn menn som trener. Dette står i motsetning til hva som blir rapportert andre steder. Likevel er det viktig å identifisere hvorfor så mange kvinner ikke velger å sette igang med trening, og selvfølgelig i neste rekke avdekke de faktorene som faktisk får de til å fortsette å trene.

Les mer her