Fastleger

Informasjon til henvisende fastlege

Tverrfaglig samarbeid

Med den betydelige pasientgjennomstrømningen på fastlegekontorene idag og den høye forekomsten av pasienter med hjerte- og lungesykdom, ønsker vi å samhandle med fastleger i regionen. Med et samarbeid mellom fastleger i Østfold og et tiltak som Bedre Hjerter, vil målgruppen ha større mulighet for å bli fanget opp og motta den oppfølgingen de trenger. Flere studier viser at majoriteten av hjertepasienter ikke setter i gang med postoperativ hjerterehabilitering, med høy forekomst av tilbakefall og reinnleggelse. Bedre Hjerter er primær- og sekundærforebyggende trening og oppfølging til personer med sykdommer relatert til hjerte og kar-, lunge- og overvekt. Vi tilbyr hjerterehabilitering fase 2a, 2b og 3.

Fysisk inaktivitet er en av de viktigste risikofaktorene for livsstilssykdommer. Noen av grunnene til dette er at pasienter får for liten informasjon om trening og er redd for å trene feil. Mye ny forskningsbasert kunnskap foreligger idag om hvilken trening som passer de forskjellige pasientgruppene.

Testing

I forkant av treningen kan det være hensiktsmessig å ta utvalgte prøver for å få bekreftet effekten med treningen, samt eventuell innflytelse på dosering av medisiner. Prøvetakingen må tas på fastlegekontoret. Utover dette har vi utstyr for å teste pasientens lungekapasitet (spirometri) og fysiske kapasitet (VO2max). EKG registrering gjøres ved kardiopulmonær arbeidsbelastningstest på tredemølle eller sykkel her på klinikken med lege og fysioterapeut.

Vi gjennomfører også EIA (anstrengelsesutløst astma) test på tredemølle. 

Testingen og treningen gjøres i lokalene til Fokus Trening A/S i Tørkoppveien 6, Dilling.  Treningsavdelingen er komplett med styrke- og kondisjonsapparater, spinningssal og grupperom. Hjertestarter henger på veggen i treningssalen.

Har du noen pasienter som kan ha utbytte av dette treningsopplegget, ta kontakt direkte eller be pasienten om å ta kontakt! Det er ønskelig med relevant epikrise.

(Tiltaket er ikke endel av tilskuddsordningen).

 

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor, sende oss en mail på kenneth@bedrehjerter.no eller ringe 926 19 828.

Navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding