Formål

I dag sliter en betydelig andel mennesker med å tilpasse seg en ny livsstil etter et infarkt eller som følge av overvekt og andre livsstilsykdommer. Dette er forståelig når man ikke har nok kunnskap om de endringene som bør gjøres, om hva som er mest effektivt for DEG som individ og hvordan du når DINE målsetninger. Vi har kunnskapen og står klare for å hjelpe deg!

Regjeringen har lovet oss et rehabiliteringsløft, og vi i Bedre Hjerter skal bidra i dette arbeidet. Vi tilbyr derfor hjerterehabilitering, lungerehabilitering og oppfølging for deg med overvekt.

Bedre Hjerter er et langsiktig tilbud, du trenger ikke henvisning, du trenger ikke å vente for å få plass, og du blir ikke sendt hjem etter en gitt periode. Dette er en kontinuerlig helsetjeneste med mål om å skape gode vaner for deg, og bidra til at du øker din livskvalitet. Vi dekker alle de polikliniske fasene for hjertepasienter: 2a-3, les mer om dette her.

 

Kjerneverdier i Bedre Hjerter sunnhet, åpenhet, fellesskap, trygghet, latter og høy faglig kompetanse.