Testing og kartlegging

xAxwhq6ikQgb-fo19Ibi_8dHjASTby7moD8mwzCc-0E,RuC03Y2pvveEaMG3yHqMivoAc0fwy131m3ahw_qNFbs,l_wcmzdFMgKYuJza9PGbQ_KwAUM_4k61wTaereKEnWs

Bedre Hjerter har testutstyr for å undersøke din fysiske kapasitet. Vi bruker direkte måling av oksygenopptak, EKG, saturasjonsmåling og blodtrykksmålinger underveis i testen på sykkel eller tredemølle. Grunnen til at testing er endel av tilbudet til Bedre Hjerter er basert på premisset om at pasienten skal få matnyttig informasjon fra testen. Testing som et diagnostisk verktøy krever svært høy kompetanse som kardiolog og riktig måleutstyr utifra hva som skal undersøkes. Utifra våre ressurser gjør vi foreløpig IKKE en diagnostisk undersøkelse. Vi har to hovedmotiv for å tilby fysisk testing:


1. KLARERING og KARTLEGGING

Formålet er å gi deg som testes en følelse av hvordan det er å presse kroppen opp mot maksimal anstrengelse i kontrollerte og trygge omgivelser med fysioterapeut og lege tilstede. Dette er hensiktsmessig siden mye av treningen vi tilbyr gjøres med høy intensitet siden dette har god effekt. I tillegg til dette vil vi utifra pulsverdiene dine, din subjektive følelse av anstrengelse ha et større vurderingsgrunnlag for å gi deg best mulig oppfølging. Trening med høy intensitet er ikke velkjent for alle, og mange av de kroppslige reaksjonene høyintensiv trening gir har fellestrekk til symptomer med ulike hjertesykdommer. Ved at du selv kan skille de gode fra de unormale fysiske følelsene gir dette deg tryggheten du trenger for å trene på egenhånd med høy intensitet.

2. EFFEKTVURDERING
Den andre gode grunnen for å teste er for å undersøke om treningen faktisk gir deg resultater. Dette er effekter som lavere puls ved samme belastning, et høyere oksygenopptak, høyere yteevne og lavere blodtrykk. Objektive forbedringer vil virke motiverende for videre trening, og mindre effekter enn forventet vil kunne utløse endringer i opplegget for å forbedre treningsopplegget.

Hos oss får du testet din fysiske kapasitet ved å måle ditt maksimale oksygenopptak (VO2max). Du blir også koblet opp til en saturasjonsmåler og blodtrykksapparat. Dette avdekker eventuelle betydningsfulle endringer i oksygenmetning og blodtrykk underveis i testen. Har du hjertesykdom og spesifikke risikofaktorer som assosieres med hjertesykdom tas kontinuerlig EKG med lege tilstede.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pris for VO2max (uten lege):
750kr

Pris for VO2max + EKG (med lege):
2500kr

Pris for Spirometri:
350kr

Les mer om testing og kartlegging her!